Částku prosím zašlete na číslo účtu:  2900787012/2010, Fio Banka Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo (bez +420) z přihlášky

Částku, prosíme, uhraďte dle data splatnosti na faktuře. Místa bez úhrady rezervována nebudou. Přihlášku pošlete na e-mailovou adresu: weddingspacecz@gmail.com

Nezapomeňte připojit do příloh Vaše logo.

V případě zrušení potvrzené rezervace jsme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 500,- CZK na osobu.
100 % storno poplatku – 7 dnů před termínem konání akce
75 % storno poplatku – 15 dnů před termínem konání akce

Potvrzením účasti (e-mailem, telefonicky, ústně) bere přihlášený na vědomí, že organizátor akce bude uchovávat osobní údaje účastníků v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem zasílání informací o dalších jím pořádaných akcích. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám. Tento souhlas může účastník kdykoli odvolat, čímž ztratí možnost být informován o dalších akcích. Účastník akce souhlasí s tím, že na akci se pořizují fotografické a video reportáže, které slouží k informaci a propagaci na sociálních sítích a webových stránkách.

Jana Rašková, tel.: +420 724 667 357

Veronika Polehlová, tel.: +420 605 212 339

Email: weddingspacecz@gmail.com